Кредит рискове

Ще започнем с това, че авторите на тази статия не предлагат експертно мнение и нямат за цел да представляват дадена кредитираща институция.

Кредитирането е един от най популярните и стари методи за печелене на пари. От дълбока древност още финикийците като добри търговци са разбрали ползата от търгуване на кредит. След това тези техники за правене на печалби са развити от древните гърци и така до наши дни.

Тегленето на кредит е поставяно на дневен във всяко семейтво. Рано или късно се стига до нуждата от свежи пари, за да може да се осъществи дадена покупка. Това става най лесно с теглене на бърз кредит.

При теглене на всякакъв вид кредит има важно моменти на които трябва да се обърне внимание. Особено внимание трябва да се обърне при теглене на бърз кредит на неговите минуси.

Бързите кредити са обикновенно до няколко хиляди. Основен минус е високата лихва при сключване на сделка за бърз кредит. Тази лихва надвишава няколкократно лихвите по кредит отпуснат от банкова институция. Внимателно трябва да се избере мястото от което ще се тегли кредит. Също внимателно трябва да се прегледа договора за кредит. Нашият съвет е това да става след консултация с юридическо лице. Много често в малките редове със ситни букви се крият подводните камъни. Високите лихви може да не Ви се сторят такива, но ако се направи едно елементарна сметка ще се види, че много често ще върнете двойни пари на тези които сте изтеглили.  Наказателните такси при просрочване на кредита също са много важен фактор. Никой не предполага че ще му се наложи да ги плаща, но ако това се случи те са толкова големи, че в един момент длъжника плаща само лихви а главницата остава същата. Много чести са случаите в които изтеглен кредит се просрочва във времето съпроводено с големи загуби на парични средства само поради забавени плащания. Тази ситуация е пагубна за всеки бюджет. Трябва да се добави и законовата уредба, която винаги е на страната на отпусналия кредит. Длъжника винаги е потърпевш когато се стигне до юридическо разрешаване на проблемната ситуация.

Нашият съвет е да се консултирате качественно и внимателно да преценявате рисковете на които може да бъдете подложени.

Comments are closed.